• Danh từ giống cái

  Sự khuấy, sự lay động
  Agitation de l'eau
  sự lay động của nước
  Sự nhộn nhịp, sự náo động
  L'agitation des grandes rues
  sự nhộn nhịp ở các đường phố lớn
  Sự bồn chồn
  Son agitation augmentait avec l'attente
  nỗi bồn chồn của anh ta tăng theo thời gian chờ đợi
  (chính trị) sự khuấy động quần chúng
  L'agitation et la propagande politiques
  sự khuấy động và tuyên truyền chính trị
  Sự phiến động, sự sôi sục
  L'agitation populaire
  sự phiến động của dân chúng
  Phản nghĩa Calme, paix, repos

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X