• Danh từ giống cái

  Lúc hấp hối
  Entrer en agonie être à l'agonie
  đang hấp hối
  Mạt vận, lúc suy tàn
  L'agonie d'un règne
  buổi suy tàn của một triều đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X