• Danh từ giống đực

  Anbom, ảnh tập, nhạc tập, bộ sưu tập
  Un album de timbres
  anbom tem, bộ sưu tập tem
  Jeune chanteuse qui vient d'enregistrer son premier album
  cô ca sĩ vưà mới thu anbom nhạc đầu tiên của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X