• Tính từ

  Trẻ; non
  N'être plus jeune
  không còn trẻ nữa
  Jeune fille
  thiếu nữ
  Jeunes plants
  cây non
  Trẻ trung
  Des traits jeunes
  những nét trẻ trung
  Trẻ tuổi, non trẻ, mới
  Les jeunes mariés
  cặp vợ chồng mới cưới
  Ngây thơ
  Sinh sau, thứ, em
  (thân mật) thiếu, không đủ
  Repas un peu jeune
  bữa cơm hơi thiếu
  Phản nghĩa Âgé, doyen, vieux. Caduc. A†né; père; ancien
  Danh từ
  (người) thanh niên
  Phản nghĩa Vieillard, vieux
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) con vật con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X