• Ngoại động từ

  Chuyển nhượng
  Aliéner une terre
  chuyển nhượng một khoảnh đất
  Bỏ, mất (một quyền lợi...)
  Aliéner sa liberté
  bỏ mất tự do
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm lánh xa, làm mất đi
  Cette action lui aliéna toutes les sympathies
  việc đó làm anh ta mất hết cảm tình
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm rối (trí óc, tinh thần)
  (triết học) tha hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X