• Danh từ giống cái

  Sự tự do; quyền tự do
  Rien de plus précieux que l'indépendance et la liberté
  không gì quý hơn độc lập tự do
  Liberté de parole
  tự do ngôn luận
  Liberté de pensée
  tự do tư tưởng
  Liberté de conscience
  tự do tín ngưỡng
  Liberté de réunion
  tự do hội họp
  Sự tự tiện
  Prendre la liberté de venir sans être convoqué
  không triệu tập mà tự tiện đến
  (số nhiều) thái độ sỗ sàng, thái độ suồng sã
  Prendre des libertés avec quelqu'un
  (có thái độ) suồng sã với ai
  Sự thư thả, sự rảnh rỗi; sự thoải mái
  Travail qui ne laisse pas un moment de liberté
  công việc không để thư thả lúc nào
  Liberté d'allure
  dáng đi thoải mái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X