• Tính từ

  Liên minh, đồng minh; (thuộc) phe đồng minh chống Đức
  Les pays alliés
  các nước đồng minh
  Les bombardements alliés
  các cuộc oanh tạc của phe đồng minh chống Đức
  Có quan hệ thông gia, sui gia
  Une famille alliée aux Bourbons
  một gia đình thông gia với dòng họ Buốc Bông

  Danh từ giống đực

  Nước liên minh, nước đồng minh
  Người đồng minh, người ủng hộ
  Hallier
  (người) thông gia, nhân thuộc
  Les parents et alliés
  thân thuộc và nhân thuộc
  les Alliés
  phe đồng minh chống Đức trong hai cuộc chiến tranh thế giới

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X