• Danh từ giống đực

  Kẻ thù, kẻ địch
  Ennemi juré
  kẻ thù không đội trời chung
  Ennemi mortel
  kẻ tử thù
  L'ennemi du tabac
  người ghét thuốc lá

  Tính từ

  Thù địch
  Pays ennemi
  nước thù địch
  Armée ennemie
  quân địch
  Phản nghĩa Ami; adepte, partisan; allié.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X