• Danh từ giống cái

  Gia đình
  Famille nombreuse
  gia đình đông
  Elever sa famille
  nuôi nấng gia đình
  Soutien de famille
  trụ cột gia đình
  Rapport de famille
  quan hệ gia đình
  Dòng họ
  La famille des rois
  dòng họ vua Lê, dòng nhà Lê
  (sinh vật học; sinh lý học) họ
  Famille des papilionacées
  họ đậu
  (ngôn ngữ học) ngữ hệ; họ từ
  Oeuvre et manoeuvrer sont de la même famille
  oeuvre và manoeuvrer thuộc cùng họ từ
  air de famille
  dáng mặt (của người) họ hàng, sự giống nhau
  fils de famille
  con nhà, con dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X