• Tính từ

  Dài quá, dài ngoằng
  Profil allongé
  nét mặt dài ngoằng
  Nằm duỗi ra
  Dài thượt ra, buồn thiu
  Mine allongée
  vẻ mặt dài thượt ra, vẻ mặt buồn thiu

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X