• Tính từ

  Sít, khít
  Serré les uns contre les autres
  sít vào nhau
  Assemblage serré
  ráp khít
  Chật
  Robe serré
  áo chật
  Chặt chẽ
  Raisonnement serré
  lý luận chặt chẽ
  Súc tích
  Style serré
  lời văn súc tích
  Dúm chân
  Cheval serré du devant
  ngựa dúm chân trước
  Túng thiếu
  avoir le coeur serré
  đau lòng
  avoir le gosier serré
  nghẹn ngào không nói nên lời
  une partie serrée
  (nghĩa bóng) một nước bài rất khó khăn

  Phó từ

  Mạnh mẽ, chặt
  Mordre serré
  cắn chặt
  (nghĩa bóng) cẩn thận, thận trọng
  Jouer serré
  đánh cẩn thận, chơi cẩn thận

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X