• Tính từ

  Mặt nhìn nghiêng, mặt bên
  Dessiner le profil de [[quelquun]]
  vẽ mặt nhìn nghiêng của ai
  de profil
  nhìn nghiêng
  Hình dáng
  Profil de la montagne
  hình dáng ngọn núi
  Mặt cắt; biên dạng
  Profil du sol
  mặt cắt đất
  profil en long
  mặt cắt dọc
  profil en travers
  mặt cắt ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X