• Tính từ

  Thân tình
  Conseils amicaux
  lời khuyên thân tình
  Nos relations sont amicales
  quan hệ giữa chúng tôi thật thân tình
  Salutations amicales
  lời chào thân ái
  Être amical et ouvert avec qqn
  thân tình và cởi mở với ai
  Association amicale
  hội ái hữu
  Phản nghĩa Froid, hostile, inamical, malveillant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X