• Tính từ

  Mở, hở, ngỏ
  Porte ouverte
  cửa ngỏ
  Fracture ouverte
  gãy xương hở
  Fleur ouverte
  hoa nở
  Circuit ouvert
  ( hóa học) mạch hở
  Ville ouverte
  thành phố bỏ ngỏ
  Voyelle ouverte
  (ngôn ngữ học) nguyên âm mở
  Mở cửa
  Bibliothèque ouverte à tous
  thư viện mở cửa cho mọi người
  Rộng
  Front ouvert
  trán rộng
  Khoáng đãng
  Espace ouvert
  khoảng khoáng đãng
  Bắt đầu, khai trương, khai mạc
  La chasse est ouverte
  mùa săn đã bắt đầu
  Cởi mở
  Caractère ouvert
  tính cởi mở
  Công khai, ra mặt
  Décha†ner une campagne ouverte
  mở một chiến dịch công khai
  Nhạy cảm, dễ tiếp thu
  Ouvert aux idées nouvelles
  dễ tiếp thu tư tưởng mới
  à bras ouverts bras
  bras
  à ciel ouvert ciel
  ciel
  à coeur ouvert coeur
  coeur
  à livre ouvert livre
  livre
  lettre ouverte
  thư ngỏ
  tenir table ouverte
  ai đến cũng tiếp đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X