• Ngoại động từ

  Bớt, làm giảm
  La maladie amoindrit les forces
  bệnh tật làm giảm sức
  Ces impressions ne sont pas amoindries par le contact de la réalité R Rolland
  những ấn tượng này không hề giảm đi khi tiếp xúc với thực tế
  Phản nghĩa Accro†tre, agrandir, amplifier, augmenter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X