• Tính từ

  (thuộc) Anh
  La monarchie anglaise
  nền quân chủ Anh
  Semaine anglaise
  tuần lễ nghỉ chiều thứ bảy, tuần lễ Anh
  Canada anglais
  Canađa theo văn hóa Anh
  à l'anglaise
  theo kiểu Anh
  Filer s'en aller à l'anglaise
  �� lỉnh đi, chuồn đi

  Danh từ giống đực

  (ngôn ngữ học) tiếng Anh
  Professeur d'anglais
  giáo viên tiếng Anh
  Anglais britannique anglais américain
  tiếng Anh nói ở Anh, tiếng Anh nói ở Mỹ
  L'anglais des affaires
  tiếng Anh trong giao dịch
  Đồng âm Anglet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X