• Ngoại động từ

  Kéo, xe
  Filer de la laine
  xe len (thành sợi)
  Le ver à soie file son cocon
  con tằm kéo kén
  l'araignée file sa toile
  con nhện xe tơ
  (hàng hải) tháo cuộn (ra), thả (ra)
  Filer une amarre
  thả dây buộc tàu
  Theo dõi
  Policier qui file un suspect
  cảnh sát theo dõi một kẻ tình nghi
  Tiến hành tuần tự
  Filer une intrigue
  tiến hành tuần tự một âm mưu
  (thông tục) cho
  Filer de l'argent à quelqu'un
  cho ai tiền
  Filer des coups à quelqu'un
  cho ai mấy cú đòn
  filer n noeuds
  (hàng hải) chạy n hải lý mỗi giờ

  Nội động từ

  Chảy thành dây (không thành giọt)
  Sirop qui file
  nước xi rô chảy thành dây
  Tuột ra, tuột đi
  Cordage qui file
  dây chão tuột đi
  Couture qui file
  chỗ khâu tuột chỉ
  Đi nhanh
  filer comme une flèche
  đi nhanh như tên bắn
  (thân mật) chuồn, lỉnh, rút lui
  Filons vite
  ta hãy chuồn nhanh
  Biến nhanh
  L'argent file
  tiền biến nhanh
  Lên khói
  Lampe qui file
  đèn lên khói
  filer à l'anglaise anglais
  anglais
  filer doux doux
  doux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X