• Ngoại động từ

  Làm cho chậm chạp đi
  La vieillesse appesantit le corps
  tuổi già làm cho thân thể chậm chạp đi
  Làm cho nặng nề hơn
  Appesantir le joug
  áp bức nặng nề hơn
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) làm cho nặng thêm
  [[Leau]] de pluie appesantit les vêtements
  nước mưa làm cho quần áo nặng thêm
  Phản nghĩa Alléger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X