• Danh từ giống đực

  Ách
  Joug double
  cái ách đôi (đóng hai bò)
  Le joug de la domination
  (nghĩa bóng) ách đô hộ
  (kỹ thuật) đòn cân
  (sử học) ách quy hàng (cổ La Mã)
  Passer sous le joug
  chui qua dưới ách, quy hàng, quy thuận
  Đồng âm Joue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X