• Tính từ

  Có thể đến gần (chỉ dùng ở dạng phủ định)
  Un homme qui n'est pas facilement approchable
  một người không dễ đến gần (để nói chuyện...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X