• Danh từ giống cái

  Sự làm cho thích hợp

  Phản nghĩa Inadaptation

  Sự chiếm hữu, sự chiếm giữ
  L'appropriation des instruments de production
  sự chiếm hữu tư liệu sản xuất
  Appropriation par expropriation par nationalisation
  sự chiếm hữu bằng cách truất hữu, bằng cách quốc hữu hóa
  Appropriation par violence ou par ruse
  sự chiếm hữu bằng bạo lực hoặc bằng thủ đoạn
  Phản nghĩa Abandon, aliénation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X