• Danh từ giống cái

  Sự mãnh liệt, sự dữ dội; sự kịch liệt
  La violence d'un sentiment
  sự mãnh liệt của một tình cảm
  Protester avec violence
  phản kháng kịch liệt
  Sự hung bạo; hành động hung bạo
  Commettre des violences regrettables
  có những hành động hung bạo đáng tiếc
  Sự cưỡng bức; bạo lực
  Recourir à la violence
  dùng đến bạo lực
  Violences révolutionnaires
  bạo lực cách mạng
  faire violence à
  (từ cũ, nghĩa cũ) hiếp dâm
  se faire violence
  tự kiềm chế, tự ép mình
  Phản nghĩa Non-violence. Calme, douceur, mesure, paix.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X