• Danh từ giống đực

  Sự cung cấp, sự tiếp tế
  Approvisionnement d'une ville en eau
  sự cung cấp nước cho thành phố
  Approvisionnement d'une armée en munitions
  sự tiếp tế đạn dược cho một đạo quân
  ( số nhiều) hàng tiếp tế, hàng cung ứng
  service d'approvisionnement
  bộ phận tiếp liệu (trong xí nghiệp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X