• Phó từ

  Tùy tiện, võ đoán; độc đoán
  Des prix fixés arbitrairement
  giá cả được ấn định tùy tiện
  Pacha jetait arbitrairement en prison les indigènes Gide
  quan tổng trấn tùy tiện quẳng dân bản xứ vào tù
  Phản nghĩa Objectivement. Légalement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X