• Danh từ giống cái

  Nhà tù, nhà lao, trại giam ngục
  Être mis en prison
  bị bỏ tù
  maison qui est une véritable prison
  ngôi nhà như một nhà tù thực sự
  Sự bỏ tù
  (nghĩa bóng) nơi giam hãm
  triste comme une porte de prison
  buồn thê thảm
  Phản nghĩa Liberté.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X