• Tính từ

  Chậm trễ; còn thiếu
  Paiement arriéré
  sự trả tiền trễ hạn
  Lạc hậu, chậm tiến
  Peuple arriéré
  dân tộc lạc hậu
  (y học) trì năng
  Enfant arriéré
  trẻ trì năng

  Danh từ giống đực

  Tiền còn thiếu; thuế nộp thiếu
  Solder l'arriéré
  thanh toán tiền còn thiếu
  (y học) người trì năng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X