• Ngoại động từ

  Làm tròn, tính tròn
  Arrondir une somme
  tính tròn số tiền

  Phản nghĩa Allonger

  Tăng thêm, mở mang thêm
  Arrondir sa fortune
  tăng thêm tài sản

  Phản nghĩa Diminuer, réduire

  Trau chuốt
  Arrondir sa phrase
  trau chuốt câu văn
  (nghĩa bóng) làm cho bớt góc cạnh, rèn cho bớt gai góc
  Arrondir un caractère
  rèn cho tính tình bớt gai góc
  arrondir les angles
  làm giảm bớt sự bất đồng ý kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X