• Danh từ giống đực

  Sự tấn công, sự xung kích
  Résister aux violents assauts de l'ennemi
  chống trả những đợt tấn công mãnh liệt của địch
  Vagues d'assaut
  những đợt xung phong
  Donner l'assaut au retranchement ennemi
  tấn công vào vị trí phòng ngự của địch
  A l'assaut!
  Xung phong!
  Sự đua tranh, cuộc đấu
  Assaut de boxe
  cuộc đấu quyền Anh
  Faire assaut d'esprit
  đấu trí
  Đồng âm Asseau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X