• Ngoại động từ

  Làm cho giống như
  L'ivrognerie assimile l'homme à la brute
  thói say rượu làm cho con người giống như thú vật
  Coi như
  Assimiler un cas à un autre
  coi một ca (giống) như một ca khác
  Đồng hóa
  Assimiler les aliments
  (sinh vật học) đồng hóa thức ăn
  Assimiler ce qu'on apprend
  đồng hóa những điều học được
  Phản nghĩa Différencier, distinguer, séparer; isoler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X