• Ngoại động từ

  Báo trước
  Aviser quelqu'un de son départ
  báo cho ai biết trước rằng mình sẽ đi
  (từ cũ, nghĩa cũ) nhìn thấy
  Aviser quelqu'un dans la rue
  nhìn thấy ai ngoài phố

  Nội động từ

  Nghĩ đến
  Aviser à ce qu'on doit faire
  nghĩ đến những việc phải làm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X