• Danh từ giống đực

  Luật sư, thầy cãi
  Consulter l'avocat
  hỏi ý kiến luật sư
  Avocat plaidant
  luật sư biện hộ
  La profession d'avocat
  nghề luật sư
  L'ordre des avocats
  tổ chức của các luật sư, đoàn luật sư
  Le cabinet de l'avocat
  văn phòng luật sư
  Avocat d'office
  luật sư do tòa chỉ định
  Người bênh vực
  Se faire l'avocat des opprimés
  bênh vực những người bị áp bức
  Avocat du diable
  (nghĩa bóng) kẻ bênh vực điều bậy
  Quả lê tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X