• Ngoại động từ

  Hỏi ý kiến, hỏi
  Consulter quelqu'un au sujet de quelque chose
  hỏi ý kiến ai về việc gì
  Consulter sa conscience
  tự vấn lương tâm
  Tham khảo, tra
  Consulter un auteur
  tham khảo một tác giả
  Consulter un dictionnaire
  tra một cuốn tự điển

  Phản nghĩa Conseiller, répondre. Ecarter, négliger

  Consulter ses forces tự lượng sức mình, xem có đủ sức không
  consulter son miroir
  soi gương
  consulter son oreiller
  nghĩ ngợi đêm khuya

  Nội động từ

  Khám bệnh; hội chẩn
  Médecin qui consulte tous les jours
  thầy thuốc khám bệnh hằng ngày
  (từ cũ, nghĩa cũ) cân nhắc, suy nghĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X