• Ngoại động từ

  Khiêng bằng băng ca
  Barder des matériaux
  khiêng vật liệu bằng băng ca
  Khoác giáp sắt vào (ngựa chiến); mặc giáp sắt cho
  Barder de fer un chevalier
  mặc giáp sắt cho kỵ sĩ
  Bọc mỡ lá
  Barder un poulet
  bọc mỡ lá một con gà (để nướng)
  Nội động từ
  [[�a]] va barder
  ) (thông tục) sẽ nguy hiểm đấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X