• Ngoại động từ

  Làm khum lên
  Bomber une plaque de verre
  uốn khum một tấm kính
  Bomber la poitrine
  ưỡn ngực
  Phản nghĩa Aplatir, creuser

  Nội động từ

  Khum lên
  Une planche qui bombe
  tấm ván khum lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X