• Danh từ giống đực

  Thủy tinh
  Verre coloré
  thuỷ tinh màu
  Verre coulé
  thuỷ tinh nấu chảy
  Verre à cannelures
  thuỷ tinh vân sọc
  Verre à prisme
  thuỷ tinh làm lăng kính
  Verre étiré verre filé
  thuỷ tinh kéo sợi
  Verre de flint
  thuỷ tinh chì quang học
  Verre porte-objets
  kính tiêu bản
  Verre exempt de plomb
  thuỷ tinh không chì
  Verre d'art verre artistique
  thuỷ tinh mỹ nghệ
  Verre à bouteilles
  thuỷ tinh chai
  Verre opale dense
  thuỷ tinh mờ đậm
  Verre gras
  thuỷ tinh đục
  Verre ondulé
  thuỷ tinh gợn sóng
  Verre ondulé armé
  thuỷ tinh gợn sóng có cốt
  Verre opalin
  thuỷ tinh trắng sữa
  Verre au plomb verre plombifère
  thuỷ tinh chì
  Verre au zinc
  thuỷ tinh kẽm
  Verre de quartz verre quartzeux
  thuỷ tinh thạch anh
  Verre soluble
  thuỷ tinh lỏng
  Verre thermopane
  thuỷ tinh ghép cửa kính
  Verre poli
  thuỷ tinh mài nhẵn
  Kính, mặt kính
  Verre de montre
  mặt kính đồng hồ
  Verre d'albâtre
  kính trắng đục
  Verre de champ
  vật kính
  Verre d'épreuve
  kính quan sát
  Verre [[fa�onné]]
  kính có hoa văn
  Verre protecteur
  kính bảo vệ
  Verre à vitres
  kính cửa sổ
  Cốc
  Verre de cristal
  cốc bằng pha lê
  Un verre de vin
  một cốc rượu vang
  ( số nhiều) kính (đeo mắt)
  Porter des verres fumés
  đeo kính râm
  à mettre sous verre
  cần gượng nhẹ
  boire dans le verre de quelqu'un
  ăn chung ở đụng với ai
  casser son verre de montre
  ngã xệp đít xuống
  choquer les verres choquer
  choquer
  laine de verre laine
  laine
  maison de verre
  nhà không có gì bí mật
  papier de verre
  giấy ráp thủy tinh
  Đồng âm Vair, ver, vers, vert.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X