• Danh từ giống cái

  Đường viền, khung, bờ, cạp, vành, rìa
  Bordure d'un tableau
  đường viền một bức tranh
  Bordure de la route
  bờ đường
  Bordure d'un panier
  cạp rổ
  bordure d'un bois
  rìa rừng
  La bordure d'une glace
  khung gương
  (hàng hải) mép dưới (của buồm)
  en bordure
  ở bờ, ở rìa
  maisons en bordure de la route
  nhà ở rìa đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X