• Danh từ giống đực

  Thúng, mủng, rổ, rá
  Panier en rotin
  rổ bằng mây
  Panier à ouvrage
  rổ đồ khâu
  Un panier d'oranges
  một thúng cam
  (thể dục thể thao) rổ (bóng rổ); điểm thắng
  Faire un panier
  ghi một điểm (bóng rổ)
  (từ cũ; nghĩa cũ) khung phồng (trong váy)
  faire danser l'anse du panier anse
  anse
  mettre au panier
  vứt vào sọt rác
  Livre bon à mettre au panier
  �� sách đáng vứt vào sọt rác, sách nhảm nhí
  panier à salade
  (nghĩa bóng) xe hòm chở tù
  panier de crabes crabe
  crabe
  panier percé
  kẻ tiêu hoang
  mettre tous ses oeufs dans le même panier
  phó thác số mạng mình vào một việc gì; được ăn cả, ngả về không
  le dessus du panier
  phần trên mặt, phần tốt nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X