• Ngoại động từ

  Nhồi, nhét
  Bourrer un fauteuil
  nhồi ghế
  Bourrer un fusil
  nhồi thuốc vào súng
  Bourrer un enfant
  nhồi thức ăn cho trẻ em
  Bourrer une armoire
  nhét đầy tủ
  Bourrer un élève de mathématiques
  nhồi toán cho học sinh

  Phản nghĩa Vider

  Đánh đau
  Bourrer quelqu'un
  đánh đau ai
  bourrer le crâne
  (thân mật) nhồi sọ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X