• Danh từ giống cái

  Nghề
  Choisir une carrière
  chọn nghề
  (văn học) đường, con đường
  La carrière de la vertu
  con đường đạo đức
  Au bout de sa carrière
  đến cuối cuộc đời
  (quân sự) bãi tập cưỡi ngựa
  (từ cũ, nghĩa cũ) trường đua xe ngựa
  donner carrière (libre carrière) à
  để cho tha hồ
  faire carrière
  thành công trong nghề
  la carrière
  nghề ngoại giao

  Danh từ giống cái

  Công trường đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X