• Danh từ giống cái

  Đức hạnh, đức tính đức độ
  La vertu de modestie
  đức tính khiêm tốn
  Homme d'une grande vertu
  người có đức độ lớn
  Tiết hạnh; người phụ nữ tiết hạnh
  épouser une vertu
  kết hôn với một phụ nữ tiết hạnh
  (văn học) tính năng, hiệu lực
  Vertu curative
  hiệu lực chữa bệnh
  (từ cũ, nghĩa cũ) dũng khí
  en vertu de
  căn cứ vào, bằng vào
  faire de nécessité vertu
  biến việc phải làm điều khó chịu thành dịp làm điều hay
  il a de la vertu
  (thường mỉa mai) nó làm điều đó đáng khen đây!
  Phản nghĩa Lâcheté; défaut, vice. Immoralité, imperfection. Débauche, libertinage.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X