• Danh từ giống cái

  Vận
  Bonne chance
  vận may
  Mauvaise chance
  vận rủi
  ( số nhiều) cơ may, khả năng
  Calculer les chances
  tính các khả năng
  Vận may, sự may mắn
  Avoir de la chance
  gặp may
  Tenter la chance
  cầu may
  Une chance
  dịp may
  Phản nghĩa Déveine, guigne, malchance, poisse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X