• Ngoại động từ

  Thử làm
  Tenter une expérience
  thử làm thí nghiệm
  Cám dỗ, làm cho thèm
  Ne pas se laisser tenter par les richesses et les grandeurs
  không thể giàu sang cám dỗ
  Ce fruit me tente
  quả này làm cho tôi thèm
  (từ cũ; nghĩa cũ) thử lòng, thử thách
  Dieu tente Abraham
  Chúa thử lòng A-bra-ham
  tenter Dieu
  làm một việc nguy hiểm
  tenter la chance tenter fortune
  cầu may

  Nội động từ

  Mưu toan
  Tenter de s'enfuir
  mưu toan chạy trốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X