• Tính từ

  (khá về chất lượng) tốt, ngon, hay, giỏi....
  Bonne terre
  đất tốt
  Bon thé
  chè ngon
  Un bon mot
  một lời hay
  Bon ouvrier
  công nhân giỏi
  Bon pour les pauvres
  tốt bụng đối với người nghèo
  Bonne mère
  người mẹ hiền
  (khá về số lượng) nhiều, đông, to, dài, xa...
  Une bonne part
  một phần to
  Une bonne distance
  một quãng xa
  Đúng, hợp cách
  A la bonne adresse
  theo đúng địa chỉ
  Ranger un objet à la bonne place
  xếp một vật nào đúng chỗ
  Ra trò, ác liệt
  Recevoir une bonne correction
  bị sửa một trận ra trò
  Une bonne fièvre
  cơn sốt ác liệt
  à quoi bon
  có ích gì?, để làm gì?
  arriver à bon port port
  port
  avoir quelqu'un à la bonne
  có cảm tình với ai, có thiện cảm với ai
  bon marché
  rẻ tiền
  bonne année!
  chúc mừng năm mới!
  bon vivant vivant
  vivant
  bon voyage!
  chúc lên đường bình yên!
  de bonne foi foi
  foi
  en avoir de bonnes
  đùa
  n'être bon à rien
  chẳng được trò trống gì
  pour de bon tout de bon
  thực sự
  tout lui est bon
  cái gì nó cũng cho là tốt, cái gì nó cũng nhận

  Thán từ

  Được!
  bon! Vous pouvez partir
  được, anh có thể đi!
  Phản nghĩa Mauvais. Méchant. Petit
  Đồng âm Bond

  Phó từ

  Tốt, hay....
  Faire bon
  trời mát mẻ, thời tiết đẹp
  Il fait bon vivre ici
  sống ở đây thích thật
  Il y fait bon
  ở đấy thoải mái
  Sentir bon
  thơm
  Tenir bon
  vững vàng, không nao núng

  Danh từ giống đực

  Cái tốt, cái hay
  Préferer le bon au beau
  thích cái tốt hơn cái đẹp
  Le bon de cette affaire c'est que
  cái tốt (cái hay) trong việc này là...
  Il y a du bon
  có điều hay trong đó.

  Danh từ giống đực

  (thường số nhiều) người tốt
  Les bons et les mauvais
  người tốt và người xấu
  Phiếu
  Bon de livraison
  phiếu giao hàng
  Bon d'essence
  phiếu lĩnh xăng
  Trái phiếu
  Bon du Trésor
  trái phiếu kho bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X