• Tính từ

  Thưa, thưa thớt
  Riz clairsemé
  lúa gieo thưa
  Arbres clairsemés
  cây thưa thớt
  Population clairsemée
  dân cư thưa thớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X