• Tính từ

  Dày đặc
  Brouillard dense
  sương mù dày đặc
  Une foule dense
  đám đông dày đặc
  Population dense
  dân cư đông đúc
  Cô đặc
  Style dense
  lời văn cô đặc
  (vật lý học) nặng, có tỷ trọng cao
  L'eau est plus dense que l'huile
  nước nặng hơn dầu
  Đồng âm Danse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X