• Danh từ giống cái

  Vách, vách ngăn
  Cloison en bambou
  vách nứa
  Cloison nasale
  (giải phẫu) vách ngăn mũi
  Abattre les cloisons entre les classes
  phá bỏ vách ngăn cách giai cấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X