• Ngoại động từ

  Phá đi, làm đổ
  Les ouvriers abattent le mur
  công nhân phá sập bức tường
  Đốn chặt
  Abattre un bambou
  đốn một cây tre
  Mổ, giết
  Abattre un porc
  mổ lợn
  Hạ
  Abattre des avions
  hạ máy bay
  Làm xẹp, làm giảm
  Abattre l'orgueil
  làm xẹp tính kiêu căng.
  Làm tan
  La réflexion abat la colère
  sự suy nghĩ làm tan cơn giận
  Làm cho suy nhược, làm cho ủ rũ
  L'insuccès l'abat
  sự thất bại làm cho anh ta ủ rũ

  Phản nghĩa Relever, remonter

  Abattre de la besogne, du travail đảm việc
  Il était en retard mais en quelques heures il abattit une besogne considérable
  �� tuy đã trễ, nhưng trong vòng vài tiếng đồng hồ nó đã làm được khối việc đáng kể
  petite pluie abat grand vent
  mưa nhỏ làm tan gió lớn; nhẹ nhàng làm tan cơn nóng.
  ne pas se laisser abattre
  không chịu để khuất phục; giữ bình tĩnh trước một tình huống khó khăn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X