• Tính từ, phó từ

  Bằng tiền mặt
  Argent comptant
  tiền mặt
  Payer comptant
  trả tiền mặt
  prendre pour argent comptant
  tin là thực
  Đồng âm Content

  Danh từ giống đực

  Tiền mặt
  Vendre au comptant
  bán lấy tiền mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X