• Danh từ giống đực

  Bạc
  Alliages d'argent
  hợp kim bạc
  Argent doré
  bạc mạ vàng
  Nitrate d'argent
  nitrat bạc
  Bijoux en argent
  nữ trang bằng bạc
  Tiền, tiền bạc, tiền tài
  Payer en argent opposé à en nature
  trả bằng tiền (trái với "bằng hiện vật" )
  Déposer son argent à la banque
  gửi tiền vào ngân hàng
  Argent comptant
  tiền mặt
  Gagner de l'argent
  kiếm tiền
  Dépenser de l'argent
  tiêu tiền
  Recevoir de l'argent toucher de l'argent
  nhận tiền, lĩnh tiền
  Serrer son argent dans un coffre-fort
  cất tiền trong tủ sắt
  Être à court d'argent
  hết tiền, cạn tiền
  d'argent
  (thơ ca) (có) màu trắng, (có) màu bạc; (có) ánh bạc
  en avoir pour son argent
  đáng đồng tiền bỏ ra
  homme d'argent femme d'argent
  kẻ vụ lợi
  faire argent de tout
  xoay xở đủ cách để kiếm tiền
  l'argent lui fond dans les mains
  hắn chi tiêu rất hoang phí
  pour de l'argent
  vì tiền
  jeter son argent par les fenêtres fenêtre
  fenêtre
  jouer bon jeu bon argent
  có thái độ thẳng thắn
  prendre qqch pour argent comptant comptant
  comptant
  être avec une cuillère d'argent dans la bouche
  sinh ra trong một gia đình giàu có
  le temps c'est de l'argent
  thời giờ là tiền bạc
  avoir de l'argent
  có của, giàu có
  l'argent ne fait pas le bonheur
  tiền bạc không mang lại hạnh phúc
  vif-argent
  thủy ngân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X