• Danh từ giống cái

  Sự nhượng (đất đai...), sự nhượng quyền; đất nhượng
  Concession à perpétuité
  đất nhượng vĩnh viễn
  (ngoại giao) nhượng địa; tô giới
  Sự nhượng bộ
  Faire une concession à un adversaire
  nhượng bộ đối thủ
  Proposition de concession
  (ngôn ngữ học) mệnh đề nhượng bộ
  Phản nghĩa Refus, rejet. Contestation, dispute

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X